Ανοιχτή Ομάδα Διαλόγου

Η Ανοιχτή Ομάδα Διαλόγου – Ενδυνάμωσης μελών του ΣΟΦΨΥ ΒΑ, λειτουργεί ξανά από τις αρχές του 2023 κάθε μήνα, στο Χώρο Συνάντησης στο Μαρούσι, στην Πλατεία Εργατικών Πολυκατοικιών δίπλα στο Β΄ ΚΑΠΗ. Το ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του για τις λεπτομέρειες κάθε συνάντησης.

Η δράση αυτή υποστηρίζεται από την ΕΠΑΨΥ, με τη συμβολή ομάδας επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και στοχεύει στην:

– Ψυχική ενδυνάμωση των μελών του Συλλόγου

– Κατανόηση των αναγκών των μελών με ψυχιατρική εμπειρία

– Αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών

– Βελτίωση της αυτοφροντίδας των φροντιστών

– Ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των μελών

Οι Επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν σε αυτή τη δράση είναι:

– Ελένη Καράλη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

– Κωσταντίνα Θανάση, Ψυχολόγος

– Ευγενία Αθανασοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός

– Πέπη Μπελέκου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου