Ψυχικής Ενδυνάμωσης

Η Ομάδα Ψυχικής Ενδυνάμωσης Φροντιστών, αποτελείται από αρκετά μέλη του Συλλόγου.

Η συνάντηση της ομάδας στις αρχές του 2022, γίνεται διαδικτυακά δυο φορές κάθε μήνα, λόγω της πανδημίας Covid-19. Το ΔΣ του Συλλόγου ενημερώνει τα μέλη του για τις λεπτομέρειες κάθε συνάντησης.

Στην ομάδα, με την υποστήριξη επιστημονικού συνεργάτη της ΕΠΑΨΥ, αναλύονται ζητήματα Ενδυνάμωσης Ψυχικής Υγείας, Ανάκαμψης (Recovery), ζητήματα Συνηγορίας και άλλα σχετικά θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι, συζητούν και ανταλλάσσουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην Καθημερινή τους ζωή και τις Σχέσεις τους στην Οικογένεια.