Ψυχικής Ενδυνάμωσης

Η Ομάδα Ψυχικής Ενδυνάμωσης Οικογενειών είναι μικτή, με περισσότερα από 30 άτομα φροντιστές και άτομα με ψυχιατρική εμπειρία, μέλη του Συλλόγου.

Η συνάντηση της ομάδας γίνεται μια φορά κάθε μήνα, στο ΚΑΠΗ Εργατικών Πολυκατοικιών στο Μαρούσι, και συντονίζεται από τον ψυχολόγο κ. Μιχάλη Λάβδα από την ΕΠΑΨΥ.

Στην ομάδα αναλύονται ζητήματα Ενδυνάμωσης στην ψυχική υγεία, Ανάκαμψης (Recovery), ζητήματα Συνηγορίας και άλλα σχετικά θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι συζητούν και ανταλλάσσουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην Καθημερινή τους ζωή και στις Σχέσεις τους στην Οικογένεια.