ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ 2021

Πολλά μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ με Ψυχική νόσο 67% και άνω, ταλαιπωρούνται κάθε 2-3 χρόνια για Παράταση Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, για να έχουν κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών μετακίνησης, για να παίρνουν το Προνοιακό Επίδομα κλπ.

Το 2021 σε κάποια μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ με Ψυχική νόσο 67% και άνω, που επανεξετάστηκαν από τα ΚΕΠΑ και πληρούσαν τις Προϋποθέσεις, δόθηκε Ιατρική Γνωμάτευση εφ΄όρου ζωής.

Οι Προυποθέσεις για να δοθεί γνωμάτευση εφ΄όρου ζωής είναι:

 – Να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ η σχετική Αίτηση (πατήστε εδώ), συνοδευόμενη από προηγούμενες γνωματεύσεις ΚΕΠΑ 10ετίας και άνω του ενδιαφερόμενου.

 – Να κατατεθεί στο ΚΕΠΑ η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς ΕΦΚΑ (πατήστε εδώ), που μας υπέδειξε η κ. Γιαννετοπούλου.