Εκπαίδευση Η/Υ, Φωτογραφία

Σήμερα, στην κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε, όλοι μας πρέπει να έχουμε τουλάχιστον Στοιχειώδεις Γνώσεις Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Οι γνώσεις αυτές χρειάζονται για να μπορούμε να χειριστούμε και Tablets, Smartphones και πολλές ακόμη Ηλεκτρονικές Συσκευές.

Ο εθελοντής μέλος του Συλλόγου Σεισάκης Ευτύχης διδάσκει Η/Υ και Φωτογραφία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε Δεκέμβρη και τα μαθήματα γίνονται το επόμενο έτος, Ιανουάριο έως Απρίλιο με σημειώσεις και πρακτική εξάσκηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα:

2020 Μαθήματα Ιστοσελίδας Συλλόγου

2019 Μαθήματα Φωτογραφίας

2018 Μαθήματα ECDL Basic

2017 Μαθήματα Η/Υ

Τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα 34 μέλη του Συλλόγου κάθε ηλικίας, από 20 έως 75 ετών.