Διαδικτυακές συναντήσεις της ΕΠΑΨΥ με μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ

Την Τετάρτη 1/12/21, η ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου, πραγματοποίησε δυο διαδικτυακές συναντήσεις επιστημονικών συνεργατών της ΕΠΑΨΥ, με μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ:

1. Στις 12:30 έγινε συνάντηση με άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. Συμμετείχαν μέλη του Συλλόγου κυρίως από δομές της ΕΠΑΨΥ. Συζητήθηκαν θέματα υποστήριξης των μελών κατά την πανδημία.

2. Στις 2μμ έγινε συνάντηση με φροντιστές του ΣΟΦΨΥ ΒΑ. Από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, ζητήθηκε η επαναλειτουργία της “Ομάδας Ψυχοενδυνάμωσης Φροντιστών” με την υποστήριξη της ΕΠΑΨΥ.

Υπήρξε θετική ανταπόκριση από την ΕΠΑΨΥ.

Η Ομάδα θα ξεκινήσει αρχές του 2022 και θα συναντάται Διαδικτυακά δυο φορές/μήνα. Τα θέματα συζήτησης θα καθορίζονται σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη της ΕΠΑΨΥ.

Το ΔΣ του ΣΟΦΨΥ ΒΑ, θα  ενημερώσει σύντομα τα μέλη του Συλλόγου για τις λεπτομέρειες της Διαδικτυακής Συνάντησης της Ομάδας.