Γεν. Συνέλευση του ΣΟΦΨΥ ΒΑ

Στις 14/1/23 έγινε η Γεν. Συνέλευση 2022 του ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής στο Β΄ ΚΑΠΗ Εργατ. Πολυκατοικιών στο Μαρούσι, παρουσία πολλών μελών του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος κα Κατσαρού αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελέστηκε το 2022, και στις Ομάδες Ψυχοενδυνάμωσης των μελών που συνεχίζουν να λειτουργούν και το 2023 με την υποστήριξη της ΕΠΑΨΥ.

Ο Ταμίας κος Σεισάκης αναφέρθηκε στο πλεόνασμα χρήσης του 2022 κυρίως λόγω των οικονομικών ενισχύσεων μελών μας, και ότι προχωρούν οι διαδικασίες δημοσίευσης του Νέου Καταστατικού.

Μετά την Έκθεση της Εξελ. Επιτροπής, τις ερωτήσεις και τις προτάσεις μελών μας για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΔΣ, ακολούθησε η κοπή της πίτας 2023 του Συλλόγου.