Ανακοίνωση για τη ΓΣ 2021

Όπως γνωρίζετε, με τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19, οι διαδικασίες της ΓΣ που θα γινόταν στο τέλος του 2020 αναβλήθηκαν.

Γιαυτό, η Εκλογοαπολογιστική ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στην ΠΟΣΟΨΥ και στην ΕΣΑμεΑ, όπως αποφάσισε το ΔΣ στις  24/5/21, θα γίνει στο χώρο συνάντησης του Συλλόγου στο Μαρούσι, την Κυριακή 4 Ιουλίου στις 10:30πμ.

Το Μάιο του 2020, η επιτροπή καταστατικού με μέλη το Χρήστο Μπότη, Στέργιο Κατσαρό και Ευτύχη Σεισάκη, πρότεινε και εγκρίθηκαν τροποποιήσεις από το ΔΣ για τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, που προβλέπει και τη μεταφορά της Έδρας του Συλλόγου στο Δήμο Αμαρουσίου. Το Καταστατικό έχει δοθεί σε Δικηγόρο για τις τελικές διορθώσεις.

Έτσι, η ΓΣ στις 4 Ιουλίου 2021 θα είναι Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική. Τα μέλη του Συλλόγου θα ενημερωθούν σύντομα για τις λεπτομέρειες της ΓΣ όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Το ΔΣ του ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής